« Terug

Kwaliteit

 

Kwaliteit

Voedsel is een eerste levensbehoefte. De kwaliteit van voedsel is dan ook van vitaal belang. Voor voedselverwerkende bedrijven heeft dat gevolgen. Delta Mossel  onderkent dat als geen ander. De kwaliteit van de geproduceerde voedselproducten heeft voor het bedrijf een hoge prioriteit.

Kwaliteit kent vele aspecten. Een belangrijk aspect is de voedselveiligheid. Daarom heeft Delta een uitgebreid zorgsysteem opgezet, waarin de risico’s voor de veiligheid van de producten zoveel mogelijk worden uitgeschakeld.

Waarden

Dat kwaliteit in product en dienstverlening naar de klant een prioriteit heeft binnen de bedrijfsvoering is een vanzelfsprekendheid. Dit moet gezien worden als het meest elementaire beginsel waaraan een onderneming dient te voldoen. Er zijn echter een aantal zaken die Delta Mossel sterk in ogenschouw houdt bij het realiseren van dit doel. Het zijn de waarden die het bedrijf hoog in het vaandel heeft. Integriteit van het product is een belangrijke waarde. De hoeveelheid in de verpakking, de declaratie van de ingrediënten, de juistheid van het etiket, en het naleven van de Warenwet. Daarnaast is de integriteit van het productieproces een belangrijke waarde. Hier bedoelen wij de aspecten zoals verwoord bij verantwoord ondernemen. Ook het sociale aspect als werkgever jegens haar personeel is hierbinnen een belangrijk criterium in de bedrijfsvoering. Tot slot willen wij het begrip duurzaamheid noemen.Niet alleen de duurzaamheid van de onderneming maar zeker ook de duurzaamheid van de natuurlijke hulpbronnen waarvan Delta Mossel haar producten betrekt wordt hier bedoeld. Integriteit en duurzaamheid zijn de waarden die delta hanteert om haar klanten kwaliteit te bieden.

Zo uit zee, zo op tafel. Dat is ons devies

Verpakking en distributie

Het aspect verpakken is veel meer omvattend dan men op het eerste gezicht zou vermoeden. Verpakken behelst uiteraard het vrijwaren van het product tegen externe invloeden om de kwaliteit te behouden. Daarnaast vormt de verpakking zelf een essentieel onderdeel van de conservering vanwege het feit dat er zich in de verpakkingen een beschermende gasatmosfeer bevindt. Verpakkingen bevatten namelijk geen gewone lucht, maar een mengsel van kooldioxide en zuurstof.

Voorts is het correct afwegen tijdens het inpakken van de hoeveelheden per verpakking volgens e-teken uiteraard een zeer belangrijk handelsaspect. Verpakking en etikettering maakt het product herkenbaar en identificeerbaar, zodat het eindproduct direct getraceerd kan worden naar de visserij- of teeltgronden en de kwaliteits- en bewerkingsprocesparameters van de mosselen en oesters.

Productontwikkeling en innovatie

Continue vernieuwing is essentieel voor de garantie van kwaliteit. Stilstand is immers achteruitgang. Delta Mossel realiseert zich dat terdege en het bedrijf is dan ook voortdurend bezig met nieuwe ontwikkelingen. Het produceren van met name verse schelpdierproducten is immers een specialisatie die wereldwijd maar bij zeer weinig bedrijven wordt aangetroffen. Techniek en technologie moet daarom veelal zelf ontwikkeld worden. Onze eigen mensen, ondersteund waar nodig door externe deskundigen, zijn altijd op zoek naar innovaties. Die kunnen liggen op het gebied van productontwikkeling, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van de verwerking, met als doel een efficiënte bedrijfsvoering in de fabriek, minder risico’s op contaminatie van de mosselen en oesters, en verbeterde werkmethoden voor de medewerkers en minder belasting op het milieu.

Samenvattend maakt Delta Mossel tal van keuzes om tot een compleet productieproces te komen. Al deze keuzes trachten we zodanig te maken dat in brede zin aan het kwaliteitsbeginsel wordt voldaan. Men moet hierbij tevens denken aan aspecten zoals mosselen en oesters uit duurzame visserij en teelt, energiezuinige, veilige geluidsarme machines, gemakkelijk biologisch afbreekbare desinfectantia, maar ook verregaande afvalscheiding, recyclebaar verpakkingsmateriaal en een veilige arbeidsomgeving.

Voedselveiligheid

Delta Mossel heeft een zorgsysteem met betrekking tot voedselveiligheid volgens het zogenaamde HACCP concept. Op basis van een evaluatie van alle voedselveiligheidsrisico's die verbonden zijn aan schelpdierverwerking is een zorgsysteem geformuleerd waarmee deze risico's tot aanvaardbare proporties zijn teruggebracht.

Het voedselveiligheidsplan van delta is naast de wettelijke goedkeuring van de overheid gecertificeerd met een specifiek HACCP certificaat.